Kontaktoni

Kështu arrini tek ne

Arritni destinacionin tuaj plot energji

 
Ju e keni atë! Ne shohim diçka tek ju!

Training Carico dëshiron t’ju shoqërojë,
për të zbuluar dhe përdorur potencialin tuaj.
 

kariko[ital .] : energjike

Mënyrat tona të pagesës

Andre Springhut
DE62 2004 1111 0539 4622 00
komdirekt

Ekipi

Luke Pohl

Luke Pohl

Menaxhment dhe Burime Njerëzore BA
 

Laura Grosshennig

Laura Grosshennig

Këshillim Psikosocial + Ndërmjetësim MA (2021)

Andre Springhut

Andre Springhut

Themeluesi i Pais Gjermani
 

Loading...