Lexo më shumë
Gjithmonë mendoj për seancat stërvitore me André dhe përfitoj prej tyre edhe sot. Unë mund t'i rekomandoj stërvitjen me André për këdo që dëshiron të kuptojë më thellë se cilat mënyra të të menduarit dhe sjelljes po i bllokojnë.
Loading...