Lexo më shumë
Nuk e kisha ndjesinë se po më trajtonin sipas një modeli, por se ai më përgjigjej spontanisht dhe individualisht. Faleminderit për orën dhe për suksesin e vazhdueshëm deri më sot.
Loading...