Lexo më shumë
Më dukej gjithashtu shumë e rëndësishme që në fund të fundit, kur dokumentet kishin të bënin me shikimin se ku njerëzit ju kanë lënduar dhe ku ekzistojnë dobësitë dhe kufizimet tuaja, t'i sillni këto gjëra Perëndisë dhe t'i flisnit Atij për to. Unë e kam përjetuar këtë: kur i lejoni që ndjenjat tuaja të lënduara të dalin te Perëndia, atëherë Zoti fillon të punojë me to. Zoti dëshiron të shohë zemrat tona (të plagosura) ndërsa ne bashkëpunojmë me Të.
Loading...